Διεύθυνση - Τηλέφωνα

VITA GRECA

Ελληνικά βιολογικά προϊόντα - Καυσόξυλα

7ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Κατερίνης

Τ.Κ. 570 09 - Τ.Θ. 1157

Τηλ. / Fax. 2310 753066

info@vitagreca.gr